Stormen GUDRUN och Vislanda

Lördagskvällen den 8 januari 2005 blåste det kraftigt i flera timmar över Götaland. Stormen kallas den, men det var i själva verket en orkan som drabbade England, Danmark, Tyskland och Finland förutom oss.

Här inne i Småland uppmättes över 33 m/s i vindbyarna. Eftersom det inte fanns någon tjäle i marken så stod i synnerhet alla granar väldigt dåligt. Området med mest stormskador på skog var Ljungby kommun, följt av Markaryd, Alvesta och Växjö kommuner. Totalt beräknas 75 miljoner m3 skog ha blåst ner i södra Sverige under denna natt, vilket motsvarar en årsavverkning i hela Sverige.

De nerblåsta träden spärrade alla vägar och järnvägar i södra småland, dessutom revs de flesta mindre el- och telefonledningar också ner. Under några timmar var småland helt isolerat och mörklagt. Totalt var mer än 500 000 hushåll utan ström och telefon som mest. Det kom att ta till slutet av februari innan flertalet permanentboende hade fått tillbaka strömmen igen.

 

Inne i samhället syntes inte så mycket på söndagen, några enstaka träd som ramlat, som här på Västra Järnvägsgatan
Elnarydsvägen slutar i dag vid hastighetsskyltarna
Från andra hållet, bilden visar Elnarydsvägen in mot samhället
Alla större vägar gick relativt snabbt att öppna, värre var det med stambanan. I nyheterna i radio kommenterar man från Banverket att: -Vi hoppas ha trafiken igång under onsdagen. Det tog betydligt längre tid än så innan trafiken var igång igen, och då bara på ett spår.
Järnvägen från Vislanda norrut, dagen efter stormen, inget uppröjningsarbete ännu.
2 km söder om Vislanda
Mycket stora skador på stolpar och ledningar
Trädröjningen på ett spår har avancerat precis förbi Vislanda den tredje dagen, man kapar av träden och lyfter undan med grävmaskinen.
Endast nedspåret röjs först, för att så snabbt som möjligt komma igång med någon trafik.
Därefter repareras kontaktledningen.
Eftersom så många stolpar är skadade, så kommer det att dröja länge innan det blir trafik på uppspåret.
Övergivet tåg som står kvar i Eneryda sedan stormnatten. Passagerarna och tågpersonalen evakuerades med bussar och övernattade i Vislandaskolan till söndagen.
Ett spår är relativt klart, men andra sidan......
Nya stolpar för kontaktledningen har körts ut, de gamla har kapats och samlas upp.
Ännu ingen trafik på något spår.
Torsdagen den 20 januari var första dagen med trafik, men ännu bara på ett spår.
Det tog banverket 12 dygn att få igång ett spår på en av Sveriges viktigaste sträckor!!!
 
Det dröjer heller inte länge förrän skogsbolagen konstaterade att det gäller att få iväg virke från området till andra sågverk en bit bort. Bara några veckor efter stormen har man fått igång lastning av timmer på bangården i Vislanda. Mätningsstationer byggs på flera ställen. Två fullastade timmertåg avgick varje dygn, nya spår byggdes och banan ner till Hästhagen elektrifierades och förbättrades med ny räls och nya slipers.
Gamla godsbangården i Vislanda får ett uppsving igen.
Spåret ner till Stena och Abetong används också för timmerlastning. Först ganska provisoriskt senare förbättras spåren.
Lossning pågår.
Här har det blivit elektrifierat ner till lastningsplatsen. Timmerbilarna tillhör ett finskt åkeri.
Överallt i skogarna syns spåren och timmertravarna längs många småvägar bara växer.
Även inne i Vislanda märks det att verksamheten runt om går för högtryck. Här har två timmerbilar som körde åt Vida parkerat utanför gamla stationshuset.
VIDA köpte in mängder av Gudrumtimmer och detta måste lagras i flera år framåt. Bilden från Vidas lager i Byholma där 1 miljon m3 lades upp i 2,5 km långa travar.
Allt detta timmer och mycket annat passerade genom Vislanda dygnet runt i många år.

En av Göranssons specialbilar som transporterade timmer mellan Byholma och Vida i Vislanda. För att hålla Vislandasågen igång behövs det en sån här fullastad bil var 45:e minut dygnet runt veckan runt. Det tog ändå tre år bara att tömma lagret i Byholma. Vida hade timmerlager på sammanlagt 10 platser.
 

Till och med en minnessten har rests utanför Vislanda
Timmer, timmer och åter timmer.
Sista upplaget av Gudruntimmer vid Ströby hösten 2011, gammalt, svart, blött och mossbevuxet men ändå så här sju år senare går det att använda.
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


Senast uppdaterad november 2011